Beleid veilig sporten

MTB Assen is groeiend en heeft vele verschillende leden: Van jong tot oud. Voor al deze leden wil de vereniging een veilige sportomgeving bieden. MTB Assen wil als vereniging een sociaal veilig sportklimaat waarborgen. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag i.c ongewenst omgangsvormen.


Grensoverschrijdend gedrag bestaat uit alle vormen van verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de vereniging.

Wat kan een clublid doen als hij/zij zich onveilig voelt tijdens het beoefenen van zijn sport? Die een vervelend gevoel krijgt bij die ene persoon die wel erg vaak een arm om hem of haar heen slaat of steeds nare opmerkingen maakt? Die kan terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon.


Sinds 2017 hebben we als vereniging omgangsregels en een gedragscode opgesteld. In 2022 zijn deze geëvalueerd en herschreven volgens het gedachtegoed positief coachen. Met deze uitgangspunten hebben we een duidelijke basis omtrent gewenst gedrag binnen onze vereniging