Bestuur MTB Assen

Het bestuur van MTB Assen bestaat uit 6 enthousiaste leden die graag meedenken in en richting geven aan het reilen en zeilen binnen de vereniging. Elk bestuurslid heeft één of twee aandachtsgebieden onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Hiervoor is het betreffende bestuurslid de zogenaamde kartrekker. Daarnaast staat een vaste buddy – eveneens bestuurslid – als extra paar oren en ogen.


Bestuursleden treden aan voor de periode van 3 jaar. Het aan- of aftreden is gekoppeld aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) die in het voorjaar gehouden wordt. Hieronder staat een overzicht van de bestuursleden, hun rol binnen het bestuur, hun zittingstermijn en hun aandachtsgebieden.


Marco Swenne

Marco Swenne – Voorzitter
Bestuurslid sinds 2020.
Verantwoordelijk voor Huisvesting en PR.

Draagt zijn taken over in 2023.

Bert Speelman

Bert Speelman – Penningmeester
Bestuurslid sinds 2017.
Verantwoordelijk voor Financiën; buddy voor Beleidszaken.

Draagt zijn taken over voor de zomer van 2023.

Miranda Hagenouw

Miranda Hagenouw – Secretaris
Bestuurslid sinds 2022.
Verantwoordelijk voor Kleding en het Secretariaat; buddy voor Huisvesting.


Jan de Vries – Algemeen bestuurslid.
Bestuurslid sinds 2020.
Verantwoordelijk voor Rennerszaken; buddy voor Kleding.

Anniek Struik

Anniek Struik – Algemeen bestuurslid.
Bestuurslid sinds 2022.
Verantwoordelijk voor Onderhoud en Vrijwilligersbeleid; buddy voor Financiën.

Anton Eissens

Anton Eissens – Algemeen bestuurslid.
Bestuurslid sinds 2022.
Verantwoordelijk voor Beleidszaken; buddy voor Rennerszaken en PR.