Gewenste omgang in onze club

Bij MTB Assen hebben we te maken met allerlei vormen van contact. Onze club vindt het belangrijk, uit oogpunt van fatsoen en veiligheid, om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en een goede clubsfeer te bevorderen. We willen daarover iets opschrijven en als een afspraak aanreiken. Beschouw het als algemene en belangrijke uitgangspunten voor gedrag in onze vereniging. We rekenen erop dat jij ze onderschrijft en naleeft. Je krijgt ze gratis bij jouw lidmaatschap!


Het MTB Assen-lid:

 • Is open.
  Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

 • Respecteert anderen.
  Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de wedstrijdleiding of de mensen van de organisatie, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan uiten en bewegen.

 • Respecteert afspraken.
  Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar aanwijzingen/instructies en houd je aan de regels.

 • Gaat netjes om met anderen en de omgeving.
  Respecteer de natuur, andermans eigendommen en de spullen in de omgeving. Laat de kleedkamer of het terrein netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. Behandel anderen met fatsoen en laat anderen in hun waarde: val de ander niet lastig, berokken de ander geen schade, maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

 • Blijft van anderen af.
  Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Vecht niet of gebruik geen geweld. Bedreig de ander niet.

 • Houdt zich aan de regels.
  Lees de reglementen, huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daaraan.

 • Laat iedereen in zijn of haar waarde.
  Onthoud je van discriminerende, kwetsende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Betrek anderen en wees tolerant. Stel alleen gepaste vragen. Voorkom ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk of persoonlijk leven.

 • Heeft een open en betrokken houding.
  Benader anderen met respect voor diens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Iedereen telt mee.

 • Is eerlijk en sportief.
  Speel eerlijk, vermijd verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Wed niet op eigen wedstrijden.

 • Meldt overtredingen van deze gedragscode.
  Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van MTB Assen of je sportbond als je iemand niet durft aan te spreken of er wordt negatief op gereageerd.

Kijk ook eens naar het filmpje “Gedragscode Sport: sporters”: